7 Dicembre, 2021

TAG: Miron Białoszewski

Miron Białoszewski * Joe J. Heydecker / Testimoni del ghetto di Varsavia

“Il primo agosto del 1944, martedì, non c’era il...