27 Gennaio, 2021

TAG: UbuWeb

Kenneth Goldsmith, Metropolitan Forecasting

Poeti s/tradotti Metropolitan Forecastby Kenneth Goldsmith D8 l the new york...